Realizamos diversas celebracións:

  • Conferencias do Camiño de Santiago
  • Cena de Fin de Ano, Baile infantil de Reis
  • Romaría Santiago Apóstol CRUZ DE FERO, que celebramos na nosa Ermita na cruz de Ferro (Monte Irago).

É de salientar a labor da nosa banda de Gaitas “Centro Galicia” e a publicación da revista “Galicia Terra Única” de aparición bianual.